Niepoprawna pisownia

nozdża

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nozdrza

Poprawna pisownia