Niepoprawna pisownia

nozdża

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nozdrza

Poprawna pisownia, znaczenie: nozdrza należy zawsze zapisywać przez rz, za czym opowiadają się aż dwa argumenty. Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na etymologię tego słowa. Wywodzi się on aż z języka prasłowiańskiego, w którym obecny był termin nozdra. W późniejszych czasach ewoluował on do wersji współczesnej, która stosowana była już w języku staropolskim. Zatem – skoro jest to wyraz pochodzenia rodzimego, to należy go zapisywać tak, jak nakazuje tradycja. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, że w określeniu tym dwuznak rz występuje po głosce d. Jest to jedna z grupy spółgłosek, po których (zgodnie z zasadami pisowni polskiej) zawsze zapisujemy rz.
Omawiane wyrażenie to odmieniony w liczbie mnogiej rzeczownik nozdrze. Ten z kolei nazywa jeden z dwóch otworów nosowych, a także część nosa, która osłania jeden z tychże otworów.

Przykłady poprawnej pisowni

Niektóre rasy psów mają naturalnie zwężone nozdrza i drogi oddechowe, co może spotęgować ryzyko udaru cieplnego.
Znanej aktorce ewidentnie zmienił się kształt nosa – mostek wydaje się być cieńszy, a czubek i nozdrza mniejsze.
Należy pamiętać, by podczas resuscytacji zacisnąć nozdrza ratowanej osoby.


Niepoprawna pisownia

nosdża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nosdrza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nosdsza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nozdsza

Niepoprawna pisownia