Niepoprawna pisownia

ludzią

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ludziom

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to forma rzeczownika ludzie (będącego z kolei liczbą mnogą pochodzącą od rzeczownika człowiek), odmieniona w celowniku. Zwrotem tym określamy istotę żywą, która spośród innych wyróżnia się najwyższym stopniem rozwoju życia społecznego oraz psychiki. Mówimy tak niekiedy również na przedstawicieli najlepszych cech ludzkich, ale także po prostu na osoby dorosłe. W mowie potocznej dopuszcza się stosowanie tego rzeczownika jako określenia pracowników fizycznych.
Wyraz ludziom zawsze zapisujemy przez om. Błędy w pisowni i próby zapisu tutaj głoski ą najczęściej wynikają z niepoprawnej artykulacji tego słowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Dyrektor szkoły wręczył najwybitniejszym młodym ludziom stypendia naukowe i sportowe.
Czy myślisz, że w przyszłości roboty będą zabierać ludziom miejsca pracy?
To bardzo mądra i pracowita osoba, stara się pomagać innym ludziom na każdym kroku.