Niepoprawna pisownia

mogło by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mogłoby

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to powinno być zawsze zapisywane razem. Uzasadnia to istniejąca w polszczyźnie reguła, nakazująca łączny zapis cząstki -by z wyrazami w bezosobowej postaci, w trzeciej osobie oraz w rodzaju nijakim.
Mogłoby posiada konstrukcję charakterystyczną dla czasowników. Jest to odmieniona w trzeciej osobie liczby pojedynczej oraz w trybie przypuszczającym forma czasownika móc. Oznacza ona możliwość wykonania, zadziania się czegoś, wystąpienia jakiegoś zjawiska, a także nabycie zdolności do zrobienia czegoś, czy uzyskanie na coś pozwolenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Strach pomyśleć, co mogłoby się zdarzyć, gdybym weszła na pasy, nie rozglądając się.
Gdybyśmy tylko byli mniej uparci, całe nasze życie mogłoby potoczyć się inaczej.
Elektryczne samochody wcale nie są takie ekologiczne, jak mogłoby się wydawać.