Niepoprawna pisownia

niepowinniście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie powinniście

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nie powinniście oznacza, że podmiot mówiący nie spodziewa się jakiegoś działania po danej grupie osób i ma na jego temat negatywną opinię, nie uważa go za słuszne. Oznacza także łagodnie wyrażony zakaz względem danej czynności.
Nie powinniście to wyrażenie, które należy zapisywać oddzielnie. Znajduje się w nim partykuła przecząca nie oraz czasownik modalny, nieprzechodni powinniście, dlatego w tym przypadku należy zastosować zasadę mówiącą, że czasowniki w języku polskim piszemy oddzielnie od zaprzeczenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie powinniście sami wychodzić do lasu, ponieważ jesteście jeszcze mali i możecie się tam zgubić.
Nigdy nie powinniście wsiadać do obcych samochodów ani przyjmować słodyczy od nieznajomych osób.
Czy wy nie powinniście być dzisiaj w pracy? Wydawało mi się, że dopiero jutro będziecie mieć wolne.