Niepoprawna pisownia

jażyny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jarzyny

Poprawna pisownia, znaczenie: jarzyny to jadalne warzywa. Słowo to najczęściej używa się w tym znaczeniu jako synonimu do wyrazu warzywa. Pierwotnie określano nim jare rośliny do jedzenia, które wiosną były siane lub sadzone. Natomiast przymiotnik jare etymologicznie wywodzi się od rzeczownika jar – wiosna.
Ortograficzna reguła języka polskiego mówi, że rz piszemy zawsze tam, gdy w wyrazach tego samego pochodzenia zachodzi wymiana na spółgłoskę r. W wyrazie jarzyny – dwuznak rz wymienia się na r (jar).

Przykłady poprawnej pisowni

Jarzyny trzeba jeść do każdego posiłku. Są bardzo zdrowe, ponieważ to bomba witaminowa.
Zamówiłam duszoną rybę z wykwintnym bukietem świeżych jarzyn.
Jarzyny czy włoszczyzna – nie ma tu różnicy, ponieważ te nazwy można stosować wymiennie.