Choć oba sformułowania są do siebie łudząco podobne i brzmią tak samo, nie należy stosować ich zamiennie, a poznać znaczenie każdego z nich. Ułatwią to z pewnością definicje obu znaczeń, a także przykłady użycia w zdaniu przygotowane osobno dla każdego z nich. Pamiętaj, że gdyby mimo to coś było niejasne nasza redakcja chętnie odpowie na Twoje pytania, które pozostawisz w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

nietrudni

Poprawna pisownia, znaczenie: nietrudni to zaprzeczony czasownik trudny, odmieniony w mianowniku i wołaczu liczby mnogiej. Zwrot ten oznacza: taki, którego wykonanie nie wymaga wysiłku, łatwy do zrozumienia. Jako że w języku polskim obowiązuje zasada nakazująca łączny zapis partykuły nie z przymiotnikami w stopniu równym, wyraz ten zawsze piszemy razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Moi synowie na szczęście są nietrudni w wychowaniu, nie sprawiają praktycznie żadnych kłopotów.
Mężczyźni są bardzo nietrudni w obsłudze – powiedziała, mrugając porozumiewawczo.
Moi bracia są nietrudni w relacjach z rodzicami, nigdy nie było z nimi problemów.


Poprawna pisownia

nie trudni

Poprawna pisownia, znaczenie: nie trudni z kolei to sformułowanie będące zaprzeczeniem czasownika trudnić, odmienionego w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w języku polskim występującego przeważnie w formie zwrotnej: trudnić się. Wówczas oznacza on: zajmować się czymś w celach zarobkowych, pracować przy lub w czymś. Dla przypomnienia, partykuła nie powinna być zawsze pisana osobno z osobowymi formami czasowników, stąd oddzielny zapis tego sformułowania.

Przykłady poprawnej pisowni

Obecnie mój mąż zarobkowo nie trudni się niczym i szuka pracy.
Moja babcia już niczym się nie trudni, jest na emeryturze.
Czy Twój brat przypadkiem nie trudni się mechaniką samochodową?