Niepoprawna pisownia

thuje

Niepoprawna pisownia, poprawnie jedynie w języku łacińskim.


Poprawna pisownia

tuje

Poprawna pisownia