Poprawna pisownia

vis-à-vis

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie vis-a-vis jest jedyną poprawną formą. Została ona zaczerpnięta do języka polskiego w niemal niezmienionej formie (oryginalnie vis-à-vis) i tak powinna być zapisywana. Wizawi jest zapisem fonetycznym, którego jednak nie można używać.
Vis-à-vis oznacza naprzeciwko, po przeciwnej (drugiej) stronie. Często wykorzystuje się to słowo w odniesieniu do osoby lub rodziny mieszkającej naprzeciwko.
Jest to także nazwa niewielkiej sofy (podwójnego fotela), mającej kształt litery S, która pozwala osobom siedzącym naprzeciwko siebie na wygodną rozmowę, bez odwracania głowy. Była szczególnie popularna we Francji w końcówce XVIII i w XIX wieku.
Jest także typem prostego nadwozia samochodowego, zazwyczaj z odkrytym dachem, gdzie pasażerowie siedzą twarzami do siebie.

Przykłady poprawnej pisowni

Mieszkający vis-a-vis mnie mężczyzna nigdy nie wita się na korytarzu i zawsze chodzi naburmuszony.
Vis-a-vis to wymarzony mebel Tośki, pewnie chciałaby poczuć się jak dawna paryżanka.
Usiądźmy vis-a-vis przy tamtym stoliku pod oknem, to będzie nam wygodniej rozmawiać.


Niepoprawna pisownia

wizawi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

visavis

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wiz awi

Niepoprawna pisownia