Niepoprawna pisownia

ślizka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ślizga

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ślisga

Niepoprawna pisownia