Oba te wyrażenia mogą być poprawne, jednak ich wykorzystanie zależy od kontekstu wypowiedzi.

Poprawna pisownia

niezainteresowany

Poprawna pisownia, znaczenie: niezainteresowany to przymiotnik w stopniu równym, opisujący daną sytuację. Mówi o tym, czy ktoś jest czymś zaciekawiony. Służy do przedstawienia faktu. Zgodnie z zasadami języka polskiego, takie przymiotniki piszemy łącznie z partykułą nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Jesteś zupełnie niezainteresowany tym, co mam ci dzisiaj do powiedzenia, prawda?
Grzesiek zawsze był ciekaw nowości naukowych, ale zupełnie niezainteresowany psychologią.
Wydawał się być niezainteresowany wykładem, kiedy siedział i patrzył tępo w przestrzeń.


Poprawna pisownia

nie zainteresowany

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nie zainteresowany dopuszczone jest w wyjątkowych sytuacjach, kiedy ma służyć podkreśleniu różnic i uwypuklić zaprzeczenie. Wymaga dopełnienia drugą częścią zdania, która podaje przeciwieństwo.

Przykłady poprawnej pisowni


Był nie zainteresowany, ale kompletnie znudzony całą prelekcją, jednak nie mógł wyjść wcześniej.
Wydawało się, że jest nie zainteresowany, ale zniecierpliwiony z powodu przedłużającej się rozmowy.
Zgaduję, że jesteś nie zainteresowany, tylko zdenerwowany z powodu tej ostatniej sprawy.