Poprawna pisownia

hycel

Poprawna pisownia, znaczenie: hycel to rzeczownik, za pomocą którego określamy osobę zajmującą się wyłapywaniem bezpańskich psów. W przenośni niekiedy mówi się tak również na kogoś niegodziwego, bezwartościowego.
Omawiany termin należy zapisywać przez h, co motywuje jego etymologia. Do polszczyzny przywędrował z języka niemieckiego, w którym występuje rzeczownik Hitzel, a wyrazy obcego pochodzenia zazwyczaj piszemy w formie zbliżonej do oryginału.

Przykłady poprawnej pisowni

Ostatnio w naszej okolicy pojawia się coraz więcej bezpańskich psów. Hycel ma pełne ręce roboty.
Czy wiesz może, czy w naszym mieście jest jakiś hycel?
Idzie zima, może pora postarać się, by hycel wyłapał bezpańskie psy, które mogą zamarznąć na wolności?


Niepoprawna pisownia

chycel

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hycl

Niepoprawna pisownia