Poprawna pisownia

huczy

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo huczy zapisujemy przez h. Wywodzi się ono od huk, które jest wyrazem dźwiękonaśladowczym, który pojawił się w polszczyźnie najpewniej w XVII wieku. Jest słowem zaczerpniętym najpewniej od rosyjskiego podobnego znaczeniowo wyrazu. Ze względu na to, iż w języku polskim słowa obcojęzyczne zapisuje się przez h, tak jest również w przypadku huczy.
Huczy pochodzi od bezokolicznika huczeć. Słowo to oznacza wydawanie głośnych dźwięków o niskiej tonacji. Huczeć to również mówić coś podniesionym głosem.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiedział dokładnie, co to tak huczy, dlatego postanowił otworzyć okno i rozejrzeć się po okolicy.
Kiedy był w lesie, usłyszał, jak huczy sowa. Był zafascynowany tym dźwiękiem, gdyż kojarzył mu się z czymś tajemniczym.
Nie mogła usnąć, gdy słyszała, jak huczy telewizor z sąsiedniego mieszkania, dlatego poprosiła sąsiadów, aby go przyciszyli.


Niepoprawna pisownia

chuczy

Niepoprawna pisownia