Poprawna pisownia

moim

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniona w celowniku liczby mnogiej forma zaimka dzierżawczego mój – czyli coś, czego właścicielem jest podmiot, przedmiot należący do osoby mówiącej, członek jej rodziny, ktoś bliski.
Jedyną poprawną formą zapisu tego wyrażenia jest pisownia przez i. Piszemy je tak pomimo, iż w wymowie znacznie łatwiej jest nam rozdzielić dwie samogłoski: o oraz i inną spółgłoską, w tym wypadku j. Co więcej, zapis tego zaimka przeczy zasadzie, która nakazuje zapis spółgłoski j po samogłoskach. Jest to wyjątek i należy go zapamiętać, a w razie potrzeby – sprawdzić pisownię w słowniku ortograficznym.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj powiedziałem moim kolegom, że się żenię i że niebawem zaproszę ich na wesele.
Obiecałam moim dzieciom, że jeśli będą grzeczne, to w weekend wybierzemy się do wesołego miasteczka.
Muszę pochwalić się moim rodzicom zaliczoną w pierwszym terminie sesją!


Niepoprawna pisownia

mojim

Niepoprawna pisownia