Niepoprawna pisownia

babiaż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

babiarz

Poprawna pisownia, znaczenie: babiarz to mężczyzna, który ma obsesję na punkcie kobiet i ugania się za nimi. Synonimami dla słowa babiarz są: bawidamek, flirciarz, kobieciarz i donżuan. Jest to również dość popularne, polskie nazwisko.
Rzeczownik babiarz zapisujemy przez -rz na końcu wyrazu. Wyjaśnia to reguła, że rzeczowniki rodzaju męskiego, które w wymowie kończą się na -asz, zapisujemy przez -rz. Wprawdzie zasada ta głównie dotyczy wykonawców określonych zawodów, takich jak dziennikarz, lekarz czy aptekarz, to stosuje się ją także w przypadku innych wyrazów. Babiarz jest rzeczownikiem rodzaju męskiego, dlatego – choć słowo to nie oznacza zawodu – posiada -rz na końcu wyrazu.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie spotykaj się z tym babiarzem, bo złamie ci serce i będziesz przez niego płakać.
Taki z niego babiarz, że ludzie o nim plotkują w całym miasteczku już od kilku miesięcy.
Nie spotykam się z takimi babiarzami, jak ty, więc nie zapraszaj mnie nawet na kawę.


Niepoprawna pisownia

babiasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

babjarz

Niepoprawna pisownia