Poprawna pisownia

wróciłem

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wróciłem należy zapisywać przez ó, ponieważ posiada ono pokrewny wyraz wracać, w którym następuje wymiana ó na a. W przypadku, kiedy możemy utworzyć takie wymienne pary z literami a, e lub o, zawsze wykorzystujemy ó w omawianym słowie.
Wróciłem to czasownik w czasie przeszłym, w pierwszej osobie liczby pojedynczej, w formie męskoosobowej. Opisuje, że mężczyzna, który się wypowiada, przyszedł ponownie do miejsca, w którym znajdował się wcześniej. Może być także używane w kontekście wspominania czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy wróciłem myślami do tamtych wydarzeń, poczułem się bardzo zawiedziony i oszukany.
Jeszcze nie wróciłem do domu, ale na pewno niedługo uda mi się tam przyjechać, więc poczekaj na mnie.
Wczoraj wróciłem zbyt późno, by się tym wszystkim zająć, ale dzisiaj na pewno do tego siądę.


Niepoprawna pisownia

wruciłem

Niepoprawna pisownia