Poprawna pisownia

poważny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powarzny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po ważny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: „po taki, który jest ważny”, np. Tomek udał się do banku po ważny dokument.

Niepoprawna pisownia

po warzny

Niepoprawna pisownia