Poprawna pisownia

poważny

Poprawna pisownia, znaczenie: przymiotnik poważny odnoszący się do sytuacji oznacza wydarzenia, które mają istotne konsekwencje lub są niebezpieczne. Z kolei w kontekście ludzi oznacza ich cechy charakteru i zachowanie, które jest nacechowane powagą, godne zaufania i pełne dostojeństwa.
Słowo poważny powinno być zapisywane przez ż. Jest to zgodne z zasadą, która mówi, że jeśli istnieje wyraz pokrewny, pozwalający na wymianę głoski na g, należy w omawianym słowie zapisywać ż. W tym przypadku będzie to para poważnypowaga.

Przykłady poprawnej pisowni

Jego poważny ton zasugerował kobiecie, że musiało wydarzyć się coś brzemiennego w skutkach.
Dlaczego zawsze jesteś taki poważny? Mógłbyś się częściej uśmiechać do ludzi.
Poważny wydźwięk całej sytuacji sprawił, że humory wszystkich osób od razu się zepsuły.


Niepoprawna pisownia

powarzny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po ważny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: „po taki, który jest ważny”, np. Tomek udał się do banku po ważny dokument.

Niepoprawna pisownia

po warzny

Niepoprawna pisownia