Oba poniższe sformułowania funkcjonują w języku polskim, jednak każdy z nich oznacza coś innego – nie mogą być w związku z tym traktowane równoważnie, a więc stosowane w zdaniach wymiennie. Aby nie popełnić błędu polegającego na pomyleniu tych słów spójrz na nasze definicje i przykłady, a w przypadku wątpliwości zadaj swoje pytanie w komentarzach.

Poprawna pisownia

celów

Poprawna pisownia, znaczenie: celów to odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczownik cel. Określa on to, co chce się trafić lub zniszczyć za pomocą broni oraz to, co chce się osiągnąć i do czego się dąży. Dawniej mówiono tak również na najlepszą, wykrojoną część skóry, przeznaczoną do połączenia z innymi kawałkami.

Przykłady poprawnej pisowni

Na tę chwilę nie zaplanowałem jeszcze celów poszczególnych etapów naszej podróży.
Rozmawiając z Tobą, mam wrażenie, że nie masz w życiu żadnych celów.
Kiedy udało mu się już trafić do wszystkich celów, usatysfakcjonowany odłożył broń.


Poprawna pisownia

celi

Poprawna pisownia, znaczenie: celi to odmieniona w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej oraz ewentualnie w dopełniaczu liczby mnogiej forma rzeczownika cela. Określamy tak surowy pokój w klasztorze, izbę zakonną mnicha czy pustelnika. Jest to także nazwa pokoju więziennego.

Przykłady poprawnej pisowni

Siedział w swojej celi, zastanawiając się, jak nie zmarnować najbliższych pięciu lat.
Zakonnica niespokojnie krążyła po swojej celi, przesuwając w dłoniach paciorki różańca.
W jej celi nie było żadnych przedmiotów osobistych, tylko rzeczy pierwszej potrzeby.