Niepoprawna pisownia

jedynaście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jedenaście

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to jest słownym zapisem liczby 11. Jest to liczebnik główny.
Dla niektórych osób poprawny zapis tej liczby jest trudny. Wynika to z niepoprawnego skojarzenia liczebnika jedenaście z jedynką. Może to sugerować jakoby powyższy wyraz należałoby pisać przez y, co oczywiście jest błędem. Jedyną poprawną formą jego zapisu jest pisownia z użyciem samogłoski e.

Przykłady poprawnej pisowni

Mając jedenaście lat, nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak często mnie okłamywał.
Jedenaście lat temu mogliśmy tylko pomarzyć o technologii, z którą dziś spotykamy się na każdym kroku.
Mój kolega z klasy ma aż jedenaście kotów – cztery samiczki, siedem samców.


Niepoprawna pisownia

jedenaźcie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jedynaźcie

Niepoprawna pisownia