Poprawna pisownia

siódmy października

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o siódmym dniu października, nie zaś o siódmym październiku.


Niepoprawna pisownia

siudmy października

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

siódmy październik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

siudmy październik

Niepoprawna pisownia