Poprawna pisownia

kolokwialni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kolokfialni

Niepoprawna pisownia