Poprawna pisownia

artykułu

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz artykułu należy zapisywać przez u. Jest to wyraz zaczerpnięty z języka łacińskiego, gdzie pierwowzór brzmiał articulus. Ze względu na upodobnienie pisowni do oryginału, należy stosować u.
Artykułu to odmienione słowo artykuł, które może odnosić się do przedmiotu w sklepie, towaru, należącego do jakiejś kategorii. Jest ono używane także w kontekście tekstu, opublikowanego w czasopiśmie. Artykuł może wówczas przyjmować zarówno rolę tekstu publicystycznego, odnoszącego się do aktualnych wydarzeń czy problemów, jak i naukowego, prezentującego wyniki badań.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie napisałeś jeszcze tego artykułu? Musisz się pospieszyć, jeśli chcesz, aby wydano go w tym roku.
Cezary nie przeczytał jeszcze artykułu na temat badania peptydów, który wysłał mu promotor.
Jak zawsze mam pecha i w sklepie zabrakło dokładnie tego artykułu, który był mi najbardziej potrzebny.


Niepoprawna pisownia

artykółu

Niepoprawna pisownia