Poprawna pisownia

dążyć

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo dążyć oznacza podejmowanie działań, które przybliżają do określonego celu. Może to być cel związany z osiągnięciami w różnych dziedzinach lub z zarobkami, ale również po prostu z dotarciem do danego miejsca.
Czasownik dążyć należy zapisywać przez z z kropką. Zapis ten można wytłumaczyć pochodzeniem historycznym słowa. Występowało ono niegdyś w języku prasłowiańskim, gdzie zapisywane było jako dǫžiti. Wraz z rozwojem języka jego zapis uległ jedynie niewielkim modyfikacjom, dostosowując się do współcześnie używanych głosek.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy ma się odpowiednią motywację, to dużo łatwiej jest dążyć do wyznaczonego celu.
Zawsze starał się dążyć do wytyczonych przez siebie celów i dzięki temu osiągnął duży sukces w biznesie.
Zawodnik walczący na ringu po kolei pokonywał swoich przeciwników – dążył do tego, aby uzyskać mistrzostwo świata.


Niepoprawna pisownia

dąrzyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

donżyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

donrzyć

Niepoprawna pisownia