Poprawna pisownia

dążyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dąrzyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

donżyć

Niepoprawna pisownia