Niepoprawna pisownia

poszłem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poszedłem

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo poszedłem oznacza, że wypowiadający się mężczyzna udał się gdzieś pieszo, znalazł się w jakimś miejscu o własnych siłach i w jakimś celu.
Wyraz poszedłem jest jedynym poprawnym z podanej pary. Jego pisownia uwarunkowana jest zasadą, że w czasie przeszłym formy czasowników tworzone są na podstawie przeszłych form trzecioosobowych poprzez dodanie do nich odpowiedniej końcówki. W tym przypadku podstawą jest więc wyraz poszedł, do którego dodajemy końcówkę -em. Może odnosić się także do wstąpienia do jakiejś organizacji albo nowej grupy społecznej.

Przykłady poprawnej pisowni

W ubiegłym tygodniu trzy razy poszedłem do teatru, ponieważ tego zażyczyła sobie moja żona.
W środę poszedłem do niej do domu, ale okazało się, że jeszcze jest chora i nie możemy rozmawiać.
Kiedy poszedłem do nowej szkoły, wszystko wydawało mi się bardzo trudne i pracochłonne.