Niepoprawna pisownia

jendrne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jędrne

Poprawna pisownia, znaczenie: sprężyste, twarde, ścisłe; lub w przypadku sposobu wypowiadania się: dosadne i obrazowe.