Niepoprawna pisownia

weszłeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyszedłeś

Poprawna pisownia, znaczenie: wyszedłeś jest formą słowa wyjść. Jest czasownikiem w drugiej osobie, w liczbie pojedynczej, rodzaju męskiego i w czasie przeszłym dokonanym. Prawidłowa forma słowa to wyszedłeś, która jest poparta odmianą przez osoby: ja wyszedłem, ty wyszedłeś, on wyszedł. W przypadku użycia formy wyszłeś w trzeciej osobie musiałaby brzmieć – wyszł, co jest oczywistym błędem językowym.
Wyjść/wyszedłeś oznacza opuszczenie jakiegoś miejsca, zakończenie pobytu, zakończenie jakiegoś etapu lub sytuacji, osiągnięcie jakiegoś rezultatu, wyniku. Może też dotyczyć wyglądu i prezentacji na zdjęciu, pochodzenia z danego środowiska lub postrzegania w określony sposób.

Przykłady poprawnej pisowni

Szkoda, że wyszedłeś z imprezy tak szybko, dopiero później rozkręciła się zabawa i wszyscy do rana dobrze się bawili.
Pamiętam, że wczoraj zapadł zmrok już o godzinie dwudziestej, ponieważ wtedy wyszedłeś na spacer i martwiłam się, że tak długo nie wracasz.
Dzwonię i dzwonię do drzwi, ale ciebie chyba nie ma w domu, pewnie wyszedłeś do biblioteki albo na spacer, odezwij się jak wrócisz.