Niepoprawna pisownia

jakiej kolwiek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jakiejkolwiek

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz jakiejkolwiek odnosi się do osoby lub przedmiotu rodzaju żeńskiego, które nie są bliżej określone, nie mają szczególnych cech. Może także dotyczyć takich osób lub przedmiotów, które dla danej sprawy nie są ważne.
Zaimek jakiejkolwiek należy pisać razem. Znajduje się w nim przyrostek -kolwiek, który zawsze piszemy łącznie z wyrazem, którego dotyczy.

Przykłady poprawnej pisowni

Jakiejkolwiek oceny by nie przyniósł do domu ze szkoły, jego matka zawsze była niezadowolona.
Dobrze widział, że jakiejkolwiek odpowiedzi nie udzieli, będzie źle odebrana, więc po prostu milczał.
W jakiejkolwiek sytuacji byś nie był rok temu, teraz jest inaczej, więc przestań już żyć przeszłością.