Poprawna pisownia

bać

Poprawna pisownia, znaczenie: bać się jest to stan emocjonalny oparty na poczuciu strachu, utraty bezpieczeństwa, lęku, trwogi, zagrożenia. Oznacza również troskę i niepokój o kogoś. Etymologicznie wywodzi się z języka prasłowiańskiego, od słowa bojati sę.
Bać się w częściach mowy klasyfikowane jest, jako czasownik niedokonany, w formie bezokolicznika. Poprawna pisownia to bać się.

Przykłady poprawnej pisowni

Naprawdę nie musisz się już tak bardzo bać, przepraszam miałem bardzo głupi pomysł z tą maskaradą, więcej już tak nie postąpię.
Synu za to co przeskrobałeś nie musisz bać się gniewu Bożego, ale na pewno powinieneś bać się skórzanego pasa twojego ojca.
Proszę zachowuj się rozsądnie na tym wyjeździe, naprawdę nie chciałabym ciągle bać się o ciebie i myśleć co robisz.


Niepoprawna pisownia

badź

Niepoprawna pisownia