Niepoprawna pisownia

ściongi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ściągi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zciągi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z ciągi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sciągi

Niepoprawna pisownia