Niepoprawna pisownia

mogła bym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mogłabym

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie mogłabym należy zapisywać łącznie. Odnosi się do do sytuacji, w których kobieta wyraża swoją chęć i wolę wykonania czegoś. Oznacza także posiadanie odpowiednich umiejętności, zdolności i wiedzy, które posłużą do wykonania danego zadania.
Mogłabym piszemy łącznie, ponieważ obowiązuje wobec niego ogólna zasada, mówiąca, że wszystkie czasowniki z -bym zapisujemy razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Mogłabym się zapytać szefowej, czy pozwoli mi wziąć wolny poniedziałek, ale to dopiero po południu.
Tak, mogłabym ci pomóc, wiem, jak zająć się tymi dokumentami, bo często takie wypełniam.
Nie mogłabym się skupić na swoich zadaniach, gdyby muzyka w moim pokoju grała tak głośno.