Choć oba opisane poniżej wyrażenia występują w języku polskim, ich znaczenia różnią się, dlatego nie należy stosować ich zamiennie. Lektura poniższych definicji i przykładów pomoże Ci wybrać formę adekwatną do kontekstu zdania, a jeśli nadal się wahasz przypominamy o możliwości zadawania naszej redakcji pytań językowych – wystarczy, że zostawisz swój komentarz na dole strony.

Poprawna pisownia

nie prawy

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie nie prawy w zdaniach powinno pojawiać się wówczas, gdy partykuła nie będzie pełniła funkcję wyraźnego zaprzeczenia przymiotnika prawy, a co więcej, w tej samej wypowiedzi będzie znajdować się dla niego alternatywa. Prawym w języku polskim określamy coś, co znajduje się po przeciwnej stronie ciała człowieka w stosunku do tej, gdzie jest serce. Terminu tego możemy użyć również w odniesieniu do osoby i wówczas będziemy mieć na myśli, iż jest ona uczciwa i szlachetna. Można tak również określić konserwatywne poglądy polityczne.

Przykłady poprawnej pisowni

W ferworze emocji zaserwowałem przeciwnikowi nie prawy, a lewy sierpowy cios.
Moim zdaniem najlepszym miejscem na tę lampę będzie nie prawy, a lewy róg pokoju.
Spójrz, poplamiony jest nie prawy, a lewy koniec obrusa.


Poprawna pisownia

nieprawy

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nieprawy to z kolei przymiotnik, oznaczający coś nielegalnego, nieprawowitego, niezgodnego z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi. Osoba nieprawa to ktoś, kto postępuje niezgodnie z przyjętą etyką. Termin ten należy zapisywać łącznie, w myśl zasady, która mówi, że partykuła nie powinna być zawsze pisana razem z przymiotnikami w stopniu równym.

Przykłady poprawnej pisowni

Jego czyn był na tyle nieprawy i oburzający, że zasłużył sobie na najwyższą karę.
Nie chcę mieć z nim nic do czynienia – to nieprawy, zakłamany człowiek.
Moim zdaniem wyrok sędziego był okrutny i nieprawy.