Poprawna pisownia

spróbuj

Poprawna pisownia, znaczenie: spróbuj to czasownik dokonany spróbować odmieniony w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym. Spróbować oznacza: postarać się aby coś osiągnąć bądź coś zrobić, a także zjeść lub wypić niewielką ilość czegoś w celu zbadania jego smaku.
Czasownik spróbuj należy do rodziny bezokolicznika próbować. Ten z kolei we teraźniejszej formie wystąpił już w wydanym w 1916 roku Słowniku Ilustrowanym Języka Polskiego Michała Arcta. Jako że we współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, mówiąca, iż wyrazy o pochodzeniu rodzimym zapisujemy zgodnie z tradycją historyczną, czwartą głoską w omawianym wyrazie powinno zawsze być ó.
Jeżeli z kolei chodzi o zapis jego końcówki, należy zwrócić uwagę na fakt, iż należy ona do grupy zakończeń, które zawsze piszemy przez u otwarte, a mianowicie: -uje, -uj, -uję, -ujesz, -ujemy, -ują. Aby nigdy nie zapomnieć tej reguły, warto zapamiętać rymowankę -Uje się nie kreskuje, bo się dostaje dwóję!.

Przykłady poprawnej pisowni

Zupa wyszła mi po prostu obłędnie smaczna, spróbuj!
Wiem, że po śmierci żony jest Ci niewyobrażalnie ciężko, ale spróbuj całkowicie się nie poddawać.
Spróbuj porozmawiać z profesorem na temat dodatkowego terminu egzaminu, nic Ci nie zaszkodzi go o to spytać.


Niepoprawna pisownia

sprubuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpróbuj

Niepoprawna pisownia