Poprawna pisownia

jest napisane

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyna dopuszczalna do użytku w języku polskim forma to jest napisane. Dla przypomnienia, jest to czasownik w formie dokonanej utworzony od bezokolicznika pisać. Nie sposób zatem nie zauważyć, że zwrot ten powinien być używany wyłącznie w czasie przeszłym.

Przykłady poprawnej pisowni

Co tutaj jest napisane? Nie mogę przeczytać tych bazgrołów.
W regulaminie jest napisane, że w trakcie pobytu na basenie nie wolno spożywać alkoholu.
Na portalu informacyjnym jest napisane, że znana aktorka zmarła ubiegłej nocy.


Niepoprawna pisownia

pisze

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma pisze to również forma obowiązująca w naszym języku, używamy jej jednak w zupełnie innej sytuacji, a mianowicie: kiedy mówimy o wykonywaniu czynności w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czasu teraźniejszego, na przykład: Maciek pisze długie wypracowanie.