Poprawna pisownia

hoży

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie hoży odnosi się do mężczyzny lub chłopaka, który wygląda na silnego, zdrowego i pełnego energii. Stosowane jest z reguły w połączeniach humorystycznych, a także w archaicznych wypowiedziach. Czasami pojawia się w nazwie ulic lub w książkach.
Hoży jest słowem zapożyczonym z języka ukraińskiego lub białoruskiego. Zgodnie z zasadami języka polskiego, wszystkie zapożyczenia należy zapisywać przez h. Tak samo jest w przypadku tego wyrazu.

Przykłady poprawnej pisowni

Musisz być hoży, skoro bez przerwy biegasz, skaczesz i wszystkich zachęcasz, aby się z tobą bawili.
Hoży młodzieniec wesoło podszedł do stojącej nieopodal panienki i poprosił ją do tańca.
Muzyka skocznie zagrała, kiedy hoży Janek narzucił tempo na swoim akordeonie.


Niepoprawna pisownia

choży

Niepoprawna pisownia