Niepoprawna pisownia

tańcerza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tancerza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tanceża

Niepoprawna pisownia