Określenie wyżynać, jak również wyrzynać, jest poprawne. Każde z nich ma jednak inne znaczenie i tylko w tym kontekście powinno być używane.

Poprawna pisownia

wyżynać

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie wyżynać pochodzić od żąć i jest słowem mającym pochodzenie staropolskie, którego pisownia została ukształtowana historycznie. Odnosi się wyłącznie do ścinania trawy lub zboża za pomocą kosy, sierpa lub innego narzędzi, które służy temu celowi. Innym słowy znaczy: żnąc, usuwać trawę lub zboże z jakiegoś miejsca. Uwaga: taka forma jest rzadko spotykana, a więc w większości kontekstów jej użycie będzie błędem.

Przykłady poprawnej pisowni

Aleksander ni lubił wyżynać trawy, uważał to zajęcie za bardzo nudne, monotonne i męczące.
Nie nauczyła się nigdy wyżynać trawy kosą, ponieważ długa praca nią była dla niej zbyt ciężka.
Jej dziadek doskonale radził sobie z kosą i sierpem, dlatego to on wyżynał trawę wokół domu.

Poprawna pisownia

wyrzynać

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wyrzynać pochodzi z kolei od wyrżnąć i odnosi się do procesu cięcia lub rycia w twardym materiale za pomocą noża. Nabrało również wielu znaczeń potocznych, w tym między innymi oznacza okrutne zamordowanie wielu osób, ale także przewrócenie się czy mocne uderzenie o coś (lub w kogoś). Inne znaczenia potoczne to na przykład: rzucać czymś z rozmachem lub robić coś z zapałem.

Przykłady poprawnej pisowni

Uwielbiała wyrzynać kolejnych bohaterów na kartach swoich książek, które łączyły kryminały i fantasy.
Ten film to nie zwykły dramat, ale krwawy thriller, w którym bohaterowie ciągle się tam wyrzynają.
Michał nauczył się wyrzynać różne wzory w drewnie za pomocą zestawu dłut po dziadku.


Niepoprawna pisownia

wyżynadź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyszynać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyrzynadź

Niepoprawna pisownia