Niepoprawna pisownia

curka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

córka

Poprawna pisownia, znaczenie: w odniesieniu do rodziców, córka to ich dziecko płci żeńskiej. Dawniej określenie córka naturalna oznaczało nieślubne dziecko. W przypadku rodziców chrzestnych używa się nazwy córka chrzestna, oznaczającej dziewczynkę, którą trzymali podczas ceremonii.
Wyraz córka pochodzi od słowa córa, które niegdyś było używane częściej, a obecnie praktycznie nie występuje. Poprawnie zapisuje się go przez ó. Jest to zgodne z historycznym pochodzeniem tego słowa, ale nie odnosi się do tego żadna reguła ortograficzna. Dlatego warto zapamiętać poprawny zapis.

Przykłady poprawnej pisowni

Córka Marka i Justyny pojechała w lipcu do Bułgarii, może nasze dzieci też powinny pojechać za granicę?
Pańska córka nie przyszła dzisiaj do szkoły, a widziałam, jak chodziła z koleżankami po galerii.
Moja córka ma świetne wyniki w nauce, dlatego zapisała się na olimpiadę z matematyki.