Niepoprawna pisownia

rzeby

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żeby

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie, które w zdaniu może pełnić funkcję zarówno partykuły, wyrażającej życzenie, jak i spójnika. Wówczas pojawia się on w zdaniu podrzędnie złożonym, w którym w zdaniu podrzędnym okolicznikowym celu zawieramy możliwość, niezrealizowany cel lub też warunek czynności lub wydarzenia, określanego przez zdanie nadrzędne.
Znaczenie zwrotu żeby to inaczej: aby, oby, by, ażeby. Często również używane jest przez nas połączenie żeby tylko.
Wyrażenie to zapisujemy zawsze przez ż. Pisownię tę należy po prostu zapamiętać, ponieważ, pomimo iż była ona stosowana od kiedy tylko słowo to zaczęło być zapisywane, to nie istnieje reguła, która mogłaby ten zapis uzasadniać.

Przykłady poprawnej pisowni

Żeby tylko jutro nie padało, to wycieczka na pewno się uda.
Prosiłam go przecież, żeby pomógł ci z zakupami na wyjazd.
W czytanym przeze mnie artykule zawarto dziesięć powodów żeby zwiedzić Kraków.


Niepoprawna pisownia

szeby

Niepoprawna pisownia