Niepoprawna pisownia

eho

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

echo

Poprawna pisownia, znaczenie: mitologiczna Echo była nimfą gór, która obdarzyła nieodwzajemnioną miłością Narcyza. Z rozpaczy wyschła, aż pozostał po niej tylko głos.
Dzisiaj słowo echo oznacza wielokrotne powtórzenie dźwięku, będące wynikiem odbijania się fal akustycznych od powierzchni. Jest to także reakcja na zdarzenie albo nawiązanie do sytuacji, która miała miejsce w przeszłości.
W medycynie, echo to obraz narządu wewnętrznego, uzyskany za pomocą ultrasonografu. Potocznie nazywa się tak samo badanie.
Oznacza także każdy obraz, który uzyskuje się za pomocą sonaru. Może on służyć między innymi do oceny dna zbiornika wodnego.
Słowo echo należy zapisywać przez ch. Wyraz ten pochodzi z języka greckiego, gdzie brzmi ēchṓ i oznacza: głos, dźwięk, imię własne. Swoją poprawną pisownię zawdzięcza pochodzeniu, ponieważ w polszczyźnie ten wyraz został zaadoptowany niemal w oryginalnej pisowni.

Przykłady poprawnej pisowni

Jutro trzeba będzie wykonać echo serca, a także inne badania, dlatego zalecam by został pan w szpitalu.
Kiedy wędrował po górach i wesoło gwizdał, to słyszał, jak odpowiadało mu echo.
Mały Janusz wystraszył się, kiedy po raz pierwszy w swoim życiu usłyszał echo, ale potem go bawiło.