Przede wszystkim to przykład jednego z wyrażeń przyimkowych, dlatego zgodnie z regułami ortograficznymi języka polskiego piszemy ten zwrot zawsze osobno, a także zawsze przez „rz”, co wynika z tego, że poprzedza je litera „p”, po której zgodnie z regułą musi zostać użyte właśnie „rz”.

Niepoprawna pisownia

przedewszystkim

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przede wszystkim

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zwrot, który pojawia się w zdaniu każdorazowo w sytuacji, w której zależy nam na zwróceniu uwagi na tę część zdania, która jest naszym zdaniem najważniejsza. Do synonimów przede wszystkim zaliczamy między innymi głównie i w szczególności.

Przykłady poprawnej pisowni

Trzeba przede wszystkim zastanowić się którym samochodem jedziemy i dopiero po podjęciu tej decyzji wybrać najwłaściwszą drogę.
Calutki dzień spędziliśmy w Łodzi przede wszystkim spacerując po łódzkich parkach.
Markowi zależało przede wszystkim na poprawieniu swojego czasu z ostatniego biegu, rywalizacja o nagrody nie była w obszarze jego zainteresowań.


Niepoprawna pisownia

pszede wszystkim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedewszystkim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przede wszyskim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przedewszyskim

Niepoprawna pisownia