Niepoprawna pisownia

kłucić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kłócić

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie kłócić (się) jest czasownikiem zwrotnym, który oznacza awanturę słowną, bardzo gwałtowną i burzliwą wymianę zdań.
Kłócić należy zapisywać przez ó, co wynika z pochodzenia tego słowa. Można wywodzić je od starocerkiewnego klatit oraz starosłowiańskiego rdzenia kolt-. W obu tych przypadkach występują samogłoski, które mogą wymieniać się na ó i które wpłynęły na współczesną pisownię.

Przykłady poprawnej pisowni

Zamierzał kłócić się ze sprzedawcą tak długo, aż mężczyzna odda mu należność za zwrócony towar.
Nie umiał kłócić się o swoje, przez co często musiał godzić się z tym, że inni mieli lepiej od niego.
Potrafiła kłócić się z matką całymi godzinami, po czym obie obrażały się na siebie na kilka dni.


Niepoprawna pisownia

kucić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kócić

Niepoprawna pisownia