Niepoprawna pisownia

uwarzam, że

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uważam, że

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uważam, rze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uwarzam, rze

Niepoprawna pisownia