Poprawna pisownia

niedługo

Poprawna pisownia, znaczenie: niedługo to przysłówek stanowiący określenie czasu który jest krótki lub czegoś, co nie trwa długo i nie zajmuje wiele czasu, ale może oznaczać także określenie czegoś co ma się zdarzyć w niedalekiej przyszłości – czyli nastąpi po niedługim czasie, wkrótce lub niebawem. Zapisywane jest zawsze łącznie jako jedno słowo z uwagi na fakt, iż reguła ortograficzna mówi o łącznym zapisie partykuły nie z przysłówkami. Do synonimów tego zwrotu zaliczamy wkrótce oraz niebawem.

Przykłady poprawnej pisowni

Tomek mówił niedługo, jednak udało mu się zawrzeć w swojej wypowiedzi wszystkie kluczowe zagadnienia.
Już niedługo będą wakacje i odpoczniesz od szkoły, ale musisz się jeszcze chwilę przemęczyć.
Niedługo po całym zajściu otrzymałam od niego list z wyjaśnieniami, dlatego wybaczyłam mu jego zachowanie.


Niepoprawna pisownia

nie długo

Niepoprawna pisownia, wyjątek: w wybranych sytuacjach, jako zaprzeczenie zapis rozdzielny również może być poprawny, na przykład: Nie długo, nie krótko, lecz w sam raz. oraz Nie długo, nie krótko, czyli jak wybrać modną sukienkę. Także jeśli słowo nie jest formą zaimka osobowego on (a nie partykuły przeczącej nie), na przykład: Czekali na nie długo, bo były bardzo spóźnione.

Niepoprawna pisownia

nie dugo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedugo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dłógo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedłógo

Niepoprawna pisownia