Poprawna pisownia

komunii

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo komunii zapisujemy przez -ii. Można to wyjaśnić za pomocą reguły ortograficznej, która mówi, że w rzeczownikach kończących się na -nia, wymawiane jako ńja, należy zapisywać -nii podczas odmiany przez przypadki (dopełniacz, celownik, miejscownik). W tym przypadku jest to: komuniakomunii.
Komunia to słowo najczęściej używane w religii chrześcijańskiej. Oznacza ono spożywanie hostii (specjalnie przygotowanego przaśnego chleba) i wina, które symbolizują ciało i krew Chrystusa. Jednocześnie, w kościele katolickim jest to część mszy, w trakcie której wierni przyjmują ciało Chrystusa. Komunia to również utożsamianie się z konkretną grupą ludzi czy otoczeniem. Pierwszą Komunią Świętą nazywa się przystąpienie przez dzieci po raz pierwszy do sakramentu komunii.

Przykłady poprawnej pisowni

Na mojej Pierwszej Komunii Świętej było bardzo dużo ludzi, dlatego odbywała się w wynajętym lokalu.
Mateusz nie chodzi na religię w szkole i nie przystąpił do komunii, bo jego rodzice są ateistami.
Renata nie mogła przystąpić do komunii, ponieważ nie zdążyła wyspowiadać się podczas mszy.


Niepoprawna pisownia

komuni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

komunji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

komunjii

Niepoprawna pisownia