Poprawna pisownia

za ładni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

załadni

Niepoprawna pisownia