Niepoprawna pisownia

chentnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chętnie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz chętnie oznacza aprobatę dla czegoś, wyraża zgodę, brak sprzeciwu i protestu. Może być stosowany w kontekście zamiłowania do czegoś.
Słowo chętnie należy zapisywać przez literę ę. Zapis ten można wyjaśnić za pomocą reguły ortograficznej, która mówi, że spółgłoskę ę zapisujemy wtedy, kiedy występuje ona przed spółgłoskami zwartymi, takimi jak: b, d, g, k, p, t. W powyższym przykładzie ę znajduje się przed literą t.

Przykłady poprawnej pisowni

Babcia cieszyła się, kiedy widziała, jak jej wnuki chętnie jedzą przygotowany przez nią obiad.
Jurek chętnie wybierał się na rower, kiedy tylko skończył pracę. Najbardziej lubił jeździć do lasu.
Ania chętnie skorzystała z pomocy pani z urzędu pracy i posłuchawszy jej rady, zapisała się na kurs języka angielskiego.


Niepoprawna pisownia

hętnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hentnie

Niepoprawna pisownia