Niepoprawna pisownia

nie zły

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie, np.: Nie zły, lecz dobry.


Poprawna pisownia

niezły

Poprawna pisownia, znaczenie: przymiotnik relacyjny niezły służy do opisu różnych cech:
1. odnosi się do cudzego usposobienia, np. dość dobrego, ale nie idealnego charakteru
2. pokazuje, że ktoś ma jakąś, choć nie perfekcyjną, wiedzę oraz w miarę poprawnie wykonuje zadania
3. oznacza, że ktoś lub coś spełnia większość oczekiwań i wymogów
4. opisuje organizm, który zazwyczaj dość dobrze funkcjonuje
5. wyraża dość pozytywną opinię na dany temat
6. służy ocenie potraw, których smak nie jest zły, ale nie jest też wyjątkowy
7. inaczej to przynoszący korzyść albo stosunkowo duży.
Słowo niezły poprawnie zapisujemy łącznie. Wyjaśnia to reguła ortograficzna języka polskiego, która mówi, że partykułę nie z przymiotnikami zapisuje się razem. Istnieją od niej wyjątki, ale tylko, kiedy są to przymiotniki stopniowane, oznaczające bardziej i najbardziej, a także wówczas, gdy mamy do czynienia z przeciwstawieniami.

Przykłady poprawnej pisowni

Niezły jest ten basenik do ogrodu, chociaż wolałbym, abyśmy kupili nieco większy dla całej rodziny.
Zobacz, ten samochód jest niezły, ale nie wiem, czy akurat chciałbym kupować używany.
Uważam, że ten film był całkiem niezły, chociaż jak na horror, to zbyt mało straszny, a czasem nawet śmieszny.


Niepoprawna pisownia

niesły

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

njezły

Niepoprawna pisownia