Niepoprawna pisownia

nowo mowa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nowomowa

Poprawna pisownia, znaczenie: pojęcie nowomowa odnosi się do specjalnych, utartych fraz, które powtarzane są przez władze w systemach totalitarnych. Ich zadaniem jest zafałszowanie rzeczywistości i narzucenie ludności odpowiednich poglądów, co ma ją podporządkować władzy. Termin został po raz pierwszy użyty przez Orwella w książce Rok 1984.
Nowomowa jest dosłownym tłumaczeniem angielskiego terminu newspeak, użytego w książce Orwella. Ze względu na pochodzenie tego określenia, powinno być zapisywane łącznie, zgodnie z oryginałem.

Przykłady poprawnej pisowni

Nowomowa może być wygodnym, ale i niebezpiecznym narzędziem, które podporządkowuje obywateli.
Zafałszowanie informacji o rzeczywistości jest możliwe dzięki nowomowie, stosowanej przez władze.
W systemach totalitarnych nowomowa bardzo pomaga władzom w utrzymaniu porządku.