Poprawna pisownia

przedstawiasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przetstawiasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przectawiasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedstawiasz

Niepoprawna pisownia