Obie formy zapisu – a więc niebyły pisane łącznie, ale również nie były zapisywane rozłącznie mogą być poprawne, są to jednak zupełnie odrębne wyrażenia i nie należy zapisywać ich łącznie. W większości przypadków poprawny będzie zapis rozdzielny – nie były, ale ponieważ zapis łączny również może być poprawny aby ułatwić decyzję przygotowaliśmy opisy wraz z przykładami użycia w zdaniu. Jeśli nadal nie masz pewności po prostu zapytaj nas w komentarzach.

Poprawna pisownia

niebyły

Poprawna pisownia, znaczenie: przymiotnik niebyły to forma (negacja) słowa były, która oznacza: taki, który się nie zdarzył. Używane najczęściej w odniesieniu do czegoś, co w jakichś okolicznościach zostaje uznane za nieistniejące lub nieistotne.

Przykłady poprawnej pisowni

W świetle nowych dowodów w sprawie prokurator uznał swój ostatni raport za niebyły.
Jeśli nie podpiszesz tego oświadczenia własnoręcznie urząd uzna je za niebyłe.
Jeśli nie pojawisz się dziś na meczu finałowym Twój wczorajszy występ zostanie uznany za niebyły.


Poprawna pisownia

nie były

Poprawna pisownia, znaczenie: partykuła nie wraz z jedną z form słowa być lub słowa były. Oznacza negację jednego ze znaczeń tych słów.

Przykłady poprawnej pisowni

Koleżanki Marka nie były dla niego uprzejme – bardzo często szydziły i naśmiewały się z niego.
Działania posła nie były precedensem – jego poprzednikom również zdarzały się podobne nadużycia.
Do dyskoteki zostało już tylko 15 minut, a dziewczyny nie były jeszcze nawet umalowane.