Poprawna pisownia

pauza

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo to należy zapisywać pauza. Jego poprawna pisownia wynika z etymologii, ponieważ wywodzi się ono od łacińskiego pausa. Zgodnie z zasadami polszczyzny, wyrazy zapożyczone powinny być zapisywane w sposób jak najbardziej zgodny z oryginałem.
Pauza to inaczej przerwa. Może odnosić się do chwilowej przerwy w wykonywaniu czynności albo do przerwy pomiędzy dźwiękami czy lekcjami. W znakach drukarskich oznacza poziomą kreskę, myślnik.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzwonki w szkole określają, kiedy zaczyna się, a kiedy kończy pauza, będąca upragnionym czasem dla dzieci.
Pauza to znak typograficzny, często wykorzystywany w książkach do zapisu między innymi dialogów.
Pauza nie powinna być wykorzystywana wewnątrz wyrazów, w tym miejscu używa się dywizu.


Niepoprawna pisownia

paułza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

paóza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pausa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pałza

Niepoprawna pisownia